• 1478163622789_105168
 • IMG2017120515350931
 • IMG_0059
 • IMG_0043
 • IMG20180205092150
 • IMG20170529074843
 • IMG20170529074257
 • IMG20170529075239
 • IMG20170529075355
 • IMG20170529080255
 • IMG20170705095408
 • 4_aNH_MuA_SaP_fc3a6889f0
 • 1_aNH_MuA_SaP_57b84889f0
 • IMG20190218080619_84f759107d
 • IMG_20191106_085754_13946fd5a6
 • IMG20190505132458_ad53f225a1
 • NHoM_THuC_HaNH_-My_THUaT_a69b6f6c36
 • ANH_TOAN_TRUONG_2_e132f80b0f
 • aNH_TaP_THe-BIeN-SaM_SoN_1_591b24d1d8
 • HuNG_BIeN-CHaM_Nu_CoNG_GIA_CHaNH_a4aa302d25
 • IMG_20191107_095710_1d7e9086b4
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Cuộc thi Trạng nguyen toàn tài năm học 2020-2021 cấp huyện diễn ra nghiêm túc, ...
Cuộc thi trạng nguyên toàn tài cấp huyện năm học 2020-2021 diễn ra tại trường TH Thị trấn Yên Lập. Tổng số học sinh của trường tham gia là 314 em / 857 học sinh toàn trường. Đối tượng tham gia: Học sinh khối 1-2-3-4-5. Trong đó: Khối 1: 61 em, khối 2: 65 em, khối 3: 98 em, khối 4: 44 em, khối 5: 46 em. Điểm cao nhất là 300 điểm, điểm thấp nhất là ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4